Témakörök, hasznos tanácsok

Témakörök:

 1. (2024.01.15. - 2024.01.28.) Algebra (elsőfokú és másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek; algebrai törtek, hatványok, gyökös és abszolút értékes kifejezések).

 2. (2024.01.29. - 2024.02.11.) Függvénytani alapfogalmak (az "I." kategóriában elsőfokú, másodfokú, abszolútértékes, törtrész és egészrész függvényes feladatok, értelmezési tartomány, értékkészlet, szélsőérték és monotonitás, a "II." kategóriában exponenciális és logaritmusos egyenletek és függvények, exponenciális és logaritmusos kifejezések is.

 3. (2024.02.12. - 2024.02.25) Síkgeometria és trigonometria ("I." kategóriában derékszögű háromszög megoldása, szögfüggvények derékszögű háromszögben, terület, kerületszámítások, a "II." kategóriában szögfüggvények általános definíciója és alapvető függvénytulajdonságaik, trigonometrikus egyenletek és egyenlőtlenségek, szinusztétel, koszinusztétel, a "II./B" kategóriában addíciós tételek alkalmazása is).

 4. (2024.02.26.- 2024.03.10.) "I." kategóriában számelmélet (prímtényezős felbontás, oszthatóság, a számelmélet alaptétele, számrendszerek), "II." kategóriában koordinátageometria (háromszögek nevezetes pontjai és vonalai, alakzatok egyenletei).

 5. (2024.03.11.- 2024.03.24.) Térgeometria; számsorozatok (térelemek kölcsönös helyzete, felszín, térfogat, hasonló testek; számtani és mértani sorozat, szöveges feladatok).

 6. (2024.03.25.- 2024.04.07.) Kombinatorika, valószínűségszámítás, statisztika ("II." feladatsorban gráfok is).

Jó tanácsok:

 1. Noha a feladatok teszt jellegűek, nem célszerű találgatni, mert az értelemszerűen nem segít elmélyíteni az ismereteidet.

 2. Éppen ezért érdemes papírt, ceruzát, számológépet, függvénytáblázatot, rajzoláshoz szükséges eszközöket előkészíteni. Azt is megteheted, hogy odakészíted magad mellé a megfelelő tankönyveket.

 3. Próbáld meg úgy beosztani az idődet, hogy az "I." feladatsorban a feladatokra átlagosan tíz percet, a "II./A" feladatsorban öt percet, a "II./B" feladatsorban tizenöt percet szánj.

 4. A feladatsorok tematikusak, de minden témakörben szerepelhetnek olyan feladatok, amelyek megoldása során más témakörbeli ismeretekre is szükség lehet. Például: az algebra témakörben szerepelhetnek másodfokú egyenletre vezető egyszerűbb geometriai feladatok.

 5. A feladatsor megoldására érdemes úgy felkészülni, hogy átolvasod a füzetedben vagy a tankönyvben a témakörbe tartozó típusfeladatokat, fontosabb összefüggéseket és tételeket.

Utolsó módosítás: 2024. január 14., vasárnap, 21:13